Høner

Det er hønene våre som bor her på Leikangerryst…